Kontingentbetaling

Betalingsfristen for kontingent 2011 til grundejerforeningen er 1. juni 2011. Kontingentet for 2011 er kr 385,-. Overskrides betalingsfristen har generalforsamlingen vedtaget et rykkergebyret på kr 100,- pr påbegyndt måned i maksimalt 3 måneder. Herefter overdrages sagen til en advokat til inkasso. Betalingsfristen for kontingent 2012 til grundejerforeningen er 31. maj 2012.