Kære medlemmer – godt nytår.

 

Hermed årets første nyhedsbrev indeholdende en opfordring samt lidt information.

Gennem de seneste måneder har bestyrelsen haft en dialog med Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø angående bevoksning i vort område, hvilket er resulteret i en enestående mulighed for bestyrelsen – i dialog med Kommunen – at regulere og beskærer beplantningen langs de offentlige stier og veje. Bestyrelsen planlægger at gennemgå hele foreningens område primo februar sammen med en repræsentant fra Kommunen.

For på bedst mulig måde at være forberedt til dette møde, opfordres alle læsere af nærværende nyhedsbrev straks at tilsende bestyrelsen materiale i form af for eksempel fotos, beskrivelse, planskitser eller lignende omhandlende jeres observationer og specifikke ønsker.

Hverken Kommunen eller bestyrelse kan på nuværende tidspunkt garantere at jeres ønsker vil eller bliver gennemført, men bestyrelsen ønsker at være bedst muligt forberedt til mødet.

Send jeres kommentarer enten via mail til adressen: formand@bronsholmgaard.dk eller læg materialet i formandens postkasse: Birkehaven 302 – senest tirsdag d. 31. januar 2012.

PS: vær opmærksom på, at kommunen ikke beskærer på private grunde eller på foreningens fællesarealer.

Bestyrelsen har ligeledes gennem efteråret haft kontakt til en landskabsarkitekt der har udarbejdet et skitseoplæg for Østre anlæg. Bestyrelsen har vurderet at området – især efter etablering og ibrugtagning af petanquebanen – trængte til et løft.. Derfor vil der i de kommende måneder påbegyndes en regulering af beplantningen på og omkring Østre Anlæg.

Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling uddybe tiltag og beplantningsplanerne af foreningens store grønne ”oase”.

 

På bestyrelsens vegne

Carsten Møller.
Formand.

 

Ps: bestyrelsen vil gerne have, at så mange som muligt af foreningens medlemmer modtager nyhedsbrevet. Vi vil derfor opfordre dig til at tilmelde dig nyhedsbrevet via menuen i venstre side.

 

Dokumenter fra årets generalforsamling<< >>Pas på Tyve i området!

Leave a Reply

Your email address will not be published.