Kontingent 2013

Kære Grundejer,

På grund af indtastningsfejl i betalingsservice er kontingentet uændret blevet sat til kr. 385 og ikke som vedtaget på generalforsamlingen kr. 395.

Kassereren vil gerne rette denne fejl, men der er følgende, at tage højde for:

Det koster i gebyr til BetalingsService (BS) mellem kr. 7,865 og kr. 9,370 pr. Indbetaling, alt efter om indbetalingen udsendes elektronisk eller pr. post.

Provenuet til grundejerforeningen vil derefter være mellem kr. 0,63 og kr. 2,135 ved en indbetaling på kr. 10,00. I alt er kontingentforhøjelsen på ca kr. 3.210, men her af vil skønsmæssigt kun kr. 650 gå til grundejerforeningen, mens resten vil gå til BS.

Bestyrelsen har ikke kompetence til at ændre kontingentet,- det har kun generalforsamlingen. Men det virker som ebberød-bank næsten, at skulle sætte penge til for at få rettet fejlen.

Foreningen har fra tidligere år de nødvendige økonomiske hensættelser, og vi kan derfor nøjes med at opkræve beløbet næste år i forbindelse med den ordinære kontingentopkrævning.

Men såfremt en majoritet af grundejere skriftligt over for bestyrelsen, på trods af denne redegørelse, fastholder, at rest-kontingentet opkræves i 2013 og ikke 2014, så vil bestyrelsen forestå denne opkrævning.

Bestyrelsen beklager fejlen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

SMS tjenesten "Tryk Politi" og rabatordninger<< >>Fra Fredensborg Kommune - Klimatilpasning

Leave a Reply

Your email address will not be published.