Den Grønne kile

Et 2 hektar stort område syd for Holmegårdsvej inddrages fra landzone til Byzone med Kommuneplan 2017, som er sendt i høring d. 15 maj, med høringsfrist 31 juli 2017. Bliver kommuneplanen vedtaget af Byrådet kan området dermed bebygges. Emnet har været diskuteret flere gange før, hvor Grundejerforeningen var aktiv med protester.
I år med forslag til Kommuneplan 2017 gentager historien sig, og Grundejerforeningen har henvendt sig flere gange til politikere, men området er stadig udlagt til at blive overført til byzone jfr. forslag til kommuneplan 2017.
Der er også fokus fra pressen, med flere artikler i Frederiksborg Amts avis.
Se de sidste ”uploaded” nyheder.

Hermed 5 bilag:

Dec 2019: Uden stress for mennesker og fugle

Et åndehul – En kontrast til præstationsræs

Borgermøde 23 maj 17 på Rådhuset

Grønne kiler og butikker er i farezonen

Frederiksborg amt avis


Nyt i sagen:

Indsigelse juli 2017