Fællesarealer

Foreningen råder over to fællesarealer.

På det ene, beliggende ved den nord/syd gående hovedsti mellem Enebærhaven og Rosenhaven, finder du en legeplads og en boldbane med 2 håndboldmål.

På den anden, beliggende i den sydlige ende af den nord/syd gående hovedsti mellem Enebærhaven og Birkehaven hhv. Egehaven,  finder du et stort græsareal og en petanquebane.
Her kan du hente Petanqueregler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.