Formål

Foreningens formål er at varetage opgaver af fælles interesse for medlemmerne i forhold over for myndigheder og andre, og forestå vedligeholdelse af fællesarealer samt at varetage eventuelle andre opgaver, der vedtages af generalforsamlingen eller er pålagt foreningen i henhold til servitutter og deklarationer. Endvidere opkræver og forvalter foreningen det på generalforsamlingen vedtagne bidrag til gennemførsel af foreningsopgaver.

Leave a Reply

Your email address will not be published.