Den Grønne kile

Et 2 hektar stort område syd for Holmegårdsvej inddrages fra landzone til Byzone med Kommuneplan 2017, som er sendt i høring d. 15 maj, med høringsfrist 31 juli 2017. Bliver kommuneplanen vedtaget af Byrådet kan området dermed bebygges. Emnet har været diskuteret flere gange før, hvor Grundejerforeningen var aktiv med protester.I år med forslag til […]