Vedr. beplantning ved vejareal 2015

I Byplanvedtægt nr. 11, §7, stk 9 står: ”Hegn i skel skal være levende hegn af en højde på 1.8 m….. Levende hegn mod stier og veje skal plantes 40 cm bag skellinjen.”     Ifølge Lov om offentlig vej §87 og Privatvejslovens §47 skal man som grundejer holde sin beplantning på egen matrikel, dvs. hele hækken/beplantningen skal […]