Vedr. beplantning ved vejareal 2015

I Byplanvedtægt nr. 11, §7, stk 9 står: ”Hegn i skel skal være levende hegn af en højde på 1.8 m….. Levende hegn mod stier og veje skal plantes 40 cm bag skellinjen.”     Ifølge Lov om offentlig vej §87 og Privatvejslovens §47 skal man som grundejer holde sin beplantning på egen matrikel, dvs. hele hækken/beplantningen skal […]

Grøn kystkile

Omkring udfordringerne med den grønne kystkile, kan man gå ind på:  http://www.lorry.dk/arkiv/2013/10/24, og vælg 22:30. Her kan man se næsteformanden for grundejerforeningen i et interviewet d. 24 oktober vedrørende sagen.

Fra Fredensborg Kommune – Klimatilpasning

Ny film om Klimatilpasning Kokkedal   Kære boligforeninger, almene boligselskaber, grundejerforeninger, ejerforeninger og andelsboligforeninger i Kokkedal. Danmarks største klimatilpasningsprojekt er på vej i Kokkedal. En gang efter sommerferien 2013 har vi første spadestik på projektet, der skal kombinere klimasikring af Usserød Å med byudvikling og etablering af attraktive sociale mødesteder i det store almene boligområde […]

Kontingent 2013

Kære Grundejer, På grund af indtastningsfejl i betalingsservice er kontingentet uændret blevet sat til kr. 385 og ikke som vedtaget på generalforsamlingen kr. 395. Kassereren vil gerne rette denne fejl, men der er følgende, at tage højde for: Det koster i gebyr til BetalingsService (BS) mellem kr. 7,865 og kr. 9,370 pr. Indbetaling, alt efter […]

SMS tjenesten “Tryk Politi” og rabatordninger

  Vi støtter op om  opfordringen fra Fredensborg Kommune og Politiet til at medlemmerne tilmelder sig Nordsjælland Politis SMS-ordning “Tryk Politi”. Se opfordringen fra Fredensborg Kommune og Politiet her. Se også de nye muligheder for at få rabat ved indkøb hos Johannes Fog og Sadolin Farveland her.   Venlig hilsen Bestyrelsen

Pas på Tyve i området!

Kære Grundejer! Bestyrelsen et blevet kontaktet af en grundejer, om at der er sket flere indbrud i vores område. Hvis Du ser nogle mistænksomme typer eller hvis der pludselig er aktivitet i nabo-huset selv om naboen er bortrejst så kontakt politiet på 4927 1448 eller 114 omgående. Politiet er helt afhængig af henvendelser fra borgerne […]