Kontingentbetaling

Betalingsfristen for kontingent 2011 til grundejerforeningen er 1. juni 2011. Kontingentet for 2011 er kr 385,-. Overskrides betalingsfristen har generalforsamlingen vedtaget et rykkergebyret på kr 100,- pr påbegyndt måned i maksimalt 3 måneder. Herefter overdrages sagen til en advokat til inkasso. Betalingsfristen for kontingent 2012 til grundejerforeningen er 31. maj 2012.

Indvielse af petanquebanen d. 8/5 kl. 15.00

Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, er der indvielse af petanquebanen på vores østre fællesareal søndag d. 8/5 2011 kl 15.00. Mød op og få introduktion til spillet.  Foreningen er vært med øl, vand, kaffe og kage (så længe lager haves)