Fra Fredensborg Kommune – Klimatilpasning

Ny film om Klimatilpasning Kokkedal   Kære boligforeninger, almene boligselskaber, grundejerforeninger, ejerforeninger og andelsboligforeninger i Kokkedal. Danmarks største klimatilpasningsprojekt er på vej i Kokkedal. En gang efter sommerferien 2013 har vi første spadestik på projektet, der skal kombinere klimasikring af Usserød Å med byudvikling og etablering af attraktive sociale mødesteder i det store almene boligområde […]